Les nostres pistes


LA MATEIXA ZONA D´EXAMEN

Fem les pràctiques de moto del permís de la clase A1 i A2 a la mateixa zona on farem l´examen

Direcció:  

ASSOCIACIÓ SOT DEL MIGDIA

Zona de pràctiques i examen de Montjuic

Carrer Foc, 107

08038 Barcelona

Per arribar:

<div class="flx-container"><iframe data-src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d23957.198762735447!2d2.147847!3d41.359964!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a4a20b22044fff%3A0xc2e8d5c091e73b50!2sCarrer+del+Foc%2C+107%2C+08038+Barcelona%2C+Espa%C3%B1a!5e0!3m2!1ses!2sus!4v1463664813030" height="750" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></div>